• अध्यक्ष , धनोजे कुनबी समाज , वरोरा .

  • रोटरी क्बल वरोरा मध्ये २००१ पासुन कार्यरत

  • संस्थापक अध्यक्ष , मोहदा क्रशर असोसिएशन

  • सदस्य , महाराष्ट्र स्टोन क्रशर असोसिएशन

  • संस्थापक उपाध्यक्ष , रुरल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया

  • संस्थापक व अध्यक्ष , जय गुरुदेव स्वच्छ जल संस्था , वरोरा